Category Archives: Website ontwikkeling

Stichting Lezen & Schrijven

pen Stichting Lezen & Schrijven huurt Annelou van Egmond in als ad interim Campagne Manager voor het programma Taal voor het Leven – www.taalvoorhetleven.nl – en als ad interim Mananager Corporate Communicatie – www.lezenenschrijven.nl
Zij is actief als beheerder van de raamcontracten voor o.a. campagne ontwikkeling, videoproductie, media inkoop en vormgeving. Zij is opdrachtgever voor videoproducties en visuele campagne middelen, tekstschrijver en persvoorlichter voor de voorzitter van L&S, prinses Laurentien van Oranje. Ook ondersteunt zij de directie bij de strategie rondom belangenbehartiging bij lokale en nationale bestuurders en politici die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en educatie.

Campagne 2012 D66

Op 12 september 2012 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf 1 augustus is Annelou van Egmond full time aan het werk als lid van het Campagne Kernteam. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de social media-ploeg, de media-optredens van de kandidaten die nog niet in de Tweede Kamer zitten, de productie van de TV-spot, de teksten van de doelgroepen-flyers en in de laatste weken de dagelijkse inzet van de website www.d66.nl voor de campagne. Daarnaast treedt zij op als woordvoerder over de campagne. Resultaat: een zetelwinst van 20% (van 10 naar 12).

Campagne D66 TK 2010

Tijdens de campagne van D66 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is Annelou van Egmond lid van het Campagne Kernteam en verantwoordelijk voor Strategie en Publiciteit. Van april tot juni 2010 begeleidt zij de kandidaten tot en met nr. 25 op de lijst, en lijsttrekker Alexander Pechtold, bij mediaoptredens en debatten. Zij beoordeelt verzoeken van de media, maakt afspraken met redacties, heeft de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke voorbereiding , schrijft woordvoeringslijnen en speeches en is klankbord en sparringpartner van alle kandidaten.
Daarnaast treedt zij naar buiten als woordvoerder over de campagne.
www.d66.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma Good Governance heeft tot doel de dienstverlening van de (semi-) overheid te verbeteren. Aangrijpingspunt is dat dienstverlening mensenwerk is. De verschillende instrumenten die BZK al heeft ontwikkeld en die op korte termijn worden opgeleverd om werkgevers in de openbare sector te ondersteunen bij het verbeteren van hun organisatie moeten worden ‘uitgevent’. Doelgroepen zijn de bestuurders en managers in de openbare sector. Annelou van Egmond en Mariska van der Starre ontwikkelen samen de communicatiestrategie en voeren die uit. Ter ondersteuning van de politieke besluitvorming redigeren zij teksten en onderhouden zij contacten met stakeholders. Binnen BZK krijgt de interne communciatie over dit onderwerp nieuw elan. Voor de ‘buitenwereld’ komt er een nieuwe portalsite, een reeks bijeenkomsten, een ambassadeursplatform en een serie artikelen in vak- en branchebladen.

Stichting ICT op School- ISPwijzer

De Stichting Ict op School krijgt, samen met Kennisnet, de opdracht om ten behoeve van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, die m.i.v. 2004 zelf hun internetprovider (ISP) mogen kiezen, advies en informatie te geven. PSZvS krijgt de opdracht de communicatie voor dit project te organiseren. Annelou van Egmond leidt enkele jaren als coördinator communicatie de werkzaamheden en ontwikkelt, samen met een team van communicatiemedewerkers en beleidsmedewerkers, de website www.ISPwijzer.nl en de elektronische nieuwsbrief ISP-zine.
Werkzaamheden: coördinatie, strategieontwikkeling, website ontwikkeling, huisstijlontwikkeling en -bewaking.