Category Archives: Lobby/Public Affairs

Alliander

 Netbeheerder Alliander heeft een spilfunctie in de energietransitie waarbij Nederland de komende decennia overstapt naar ‘ gasloos’. Zowel voor warmte als voor mobiliteit wordt duurzaam opgewekte elektriciteit de belangrijkste energiebron. Dit vraagt om majeure investeringen in de infrastructuur in een zwaar gereguleerde, politieke omgeving. Annelou van Egmond helpt van 1 april t/m 1 november 2017 de directie met hun positiebepaling en ondersteunt de afdeling Communicatie bij het opstellen van kernboodschappen en het stellen van communicatieprioriteiten.

Stichting Lezen & Schrijven

pen Stichting Lezen & Schrijven huurt Annelou van Egmond in als ad interim Campagne Manager voor het programma Taal voor het Leven – www.taalvoorhetleven.nl – en als ad interim Mananager Corporate Communicatie – www.lezenenschrijven.nl
Zij is actief als beheerder van de raamcontracten voor o.a. campagne ontwikkeling, videoproductie, media inkoop en vormgeving. Zij is opdrachtgever voor videoproducties en visuele campagne middelen, tekstschrijver en persvoorlichter voor de voorzitter van L&S, prinses Laurentien van Oranje. Ook ondersteunt zij de directie bij de strategie rondom belangenbehartiging bij lokale en nationale bestuurders en politici die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en educatie.

Universiteit van Amsterdam

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam zit tijdelijk zonder woordvoerder (2x). Om de periode die nodig is om beide vacatures te vervullen te overbruggen is Annelou van Egmond ad interim Hoofd Persvoorlichting en Woordvoerder UvA en HvA. Daarnaast houdt zij zich bezig met strategisch advies aan de leden van het CvB en met het schrijven van hun speeches.

Nuon / Vattenfall

De aandeelhouders van Nuon zijn naast Vattenfall (meerderheidsstem) enkele provincies en grote steden; bestuurlijke organen die onderhevig zijn aan politieke dynamiek. Dat stelt bijzondere eisen aan de communicatie. Daarnaast is de energiesector een van de zwaarst gereguleerde, zowel in Nederlands als in EU-verband. Belangrijke mondiale uitdagingen op het terrein van duurzaamheid en energiezekerheid vragen om een lange termijn aanpak. Annelou van Egmond komt een klein jaar aan boord om het team te ondersteunen met strategisch communicatie en PA-advies.

HBO-raad

De HBO-raad heeft een vacature voor Hoofd Communicatie en Informatie/woordvoerder van voorzitter Doekle Terpstra. In de aanloop naar de verkiezingen is de belangenbehartiging voor de HBO-sector een speerpunt. In de periode nodig voor het herformuleren en vervullen van de vacature fungeert Annelou van Egmond als plaatsvervanger, ziet toe op de uitvoering van het jaarlijkse HBO-congres, het verschijnen van het Jaarverslag 2009, adviseert zij de voorzitter over verzoeken van de media en handelt zij persvragen over de sector af.
www.hbo-raad.nl