Category Archives: Communicatie-uitvoering

Campagne D66 TK 2010

Tijdens de campagne van D66 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is Annelou van Egmond lid van het Campagne Kernteam en verantwoordelijk voor Strategie en Publiciteit. Van april tot juni 2010 begeleidt zij de kandidaten tot en met nr. 25 op de lijst, en lijsttrekker Alexander Pechtold, bij mediaoptredens en debatten. Zij beoordeelt verzoeken van de media, maakt afspraken met redacties, heeft de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke voorbereiding , schrijft woordvoeringslijnen en speeches en is klankbord en sparringpartner van alle kandidaten.
Daarnaast treedt zij naar buiten als woordvoerder over de campagne.
www.d66.nl

HBO-raad

De HBO-raad heeft een vacature voor Hoofd Communicatie en Informatie/woordvoerder van voorzitter Doekle Terpstra. In de aanloop naar de verkiezingen is de belangenbehartiging voor de HBO-sector een speerpunt. In de periode nodig voor het herformuleren en vervullen van de vacature fungeert Annelou van Egmond als plaatsvervanger, ziet toe op de uitvoering van het jaarlijkse HBO-congres, het verschijnen van het Jaarverslag 2009, adviseert zij de voorzitter over verzoeken van de media en handelt zij persvragen over de sector af.
www.hbo-raad.nl

Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg RVZ is een adviesorgaan van het ministerie van VWS en het Parlement. De RVZ brengt ca. 10 grote adviezen per jaar uit. Deze adviezen over de inrichting van het gezondheidszorgbeleid, de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de aanbieders, de vragers, de financiers van zorg enerzijds en de overheid anderzijds en over de ethische aspecten van zorg trekken altijd veel aandacht in de media. Annelou van Egmond begeleidt de publicatie van de adviezen, treedt op als woordvoerder, adviseert de voorzitter van de RVZ Rien Meijerink over verzoeken van de media en handelt persvragen af.
www.rvz.net

Campagne D66

Tijdens de campagne van D66 voor de verkiezingen van het Europees Parlement is Annelou van Egmond verantwoordelijk voor Strategie en Publiciteit. Van april tot juni 2009 begeleidt zij lijsttrekker Sophie In ‘t Veld en partijleider Alexander Pechtold bij mediaoptredens en debatten. Zij beoordeelt verzoeken van de media, maakt afspraken met redacties, heeft de eindverantwoordelijkheid over de inhoudelijke voorbereiding , schrijft woordvoeringslijnen en speeches en is klankbord en sparringpartner van alle kandidaten.

Inspectieraad

Het programma e-Inspecties van de Inspectieraad is een groot ict-samenwerkingsproject van de 14 verschillende toezicht- en inspectieorganisaties van de Nederlandse overheid. Belangrijkste uitdaging is de administratieve lastendruk voor bedrijven en organisaties zo laag mogelijk te maken en te houden en toch te voldoen aan de roep om sluitend toezicht vanuit samenleving en politiek . Annelou van Egmond geeft strategisch communicatieadvies voor zowel het programma e-Inspecties als aan de Inspectieraad in het algemeen, treedt op als sparring partner voor de communicatieprofessionals van het bureau Inspectieraad en helpt bij het selecteren van externe uitvoerders van communicatieopdrachten.